مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :ایجاد و توسعه معابر شهری ، مناطق : محرزی ، زهیریه ، کوتشیخ ، بایندر ، کوی بهروز ( نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزنامه سایه
  تاريخ انتشار :96/5/23
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات