مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :خرید 10 دستگاه خودرو توسان نیمه فول مدل 2018 (مرحله سوم-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :راوی ملت
  تاريخ انتشار :96/8/11
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات