مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :خرید 10 دستگاه خودرو توسان نیمه فول (مرحله دوم-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :راوی ملت
  تاريخ انتشار :96/6/16
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات