مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :ساحل سازی ساحل شمالی رودخانه کارون از بازار ماهی فروشان تا پل شهید جهان آرا (مرحله اول-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :96/7/6
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات