مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :ایجاد و توسعه معابر شهری شامل:کوی سرحانیه اول و کوی شهید هاشمی مرحله اول(نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :فن آوران اطلاعات
  تاريخ انتشار :96/5/28
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات