مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :ایجاد و توسعه معابر شهری شامل:عشایر،عباره،معین،ارمغان و 200 واحدبهزیستی مرحله اول(نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :عصرکارون
  تاريخ انتشار :96/5/17
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات