مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :جمع آوری و تنظیفات محدوده قدیم منطقه آزاد مرحله اول (نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزان
  تاريخ انتشار :96/4/22
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات