مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تکمیل دیوار ساحلی از پل قدیم تا پوزه کعبی ها به طول 920متر مرحله اول(نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :96/4/18
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات