مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :فاز 2 ساحل سازی بلوار امام خمینی (ره)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :بهار
  تاريخ انتشار :96/4/1
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات