مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :اجرای فضای سبز بلوارساحلی امام خمینی(ره) مرحله اول(نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :امتیاز
  تاريخ انتشار :96/4/1
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات