مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :خرید 15 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس مرحله سوم(نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :اروند
  تاريخ انتشار :96/2/23
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات