مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :احداث فاز 2 ساحل سازی بلوار ساحلی امام خمینی (ره) نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :سایه
  تاريخ انتشار :96/1/20
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات