مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :جمع آوری و تنظیفات و شستشوی معابر سطح شهر(نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :صاحب قلم
  تاريخ انتشار :95/10/14
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات