مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :آگهی ممیزی املاک، اصناف و معابر خرمشهر منطبق بر سیستم جغرافیایی(نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :فرهنگ جنوب
  تاريخ انتشار :95/7/1
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات