مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :آگهی پروژه خدماتی - اداری تهیه بانک جامع اطلاعات شهری بر مبنای GPS (نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :فرهنگ جنوب
  تاريخ انتشار :95/6/23
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات