مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :فراخوان انتخاب پیمانکار جهت ساخت EPC
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :تجارت95/05/05
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :2
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات