مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :بهسازی معابر سطح شهر در منطقه 1 شهرداری (مرحله اول-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :چشم انداز
  تاريخ انتشار :95/03/05
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات