مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :تجارت
  تاريخ انتشار :95/02/30
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :2
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات