مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :اجاره ماشین آلات جهت ناحیه یک خدمات شهری (مرحله اول - نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :سرآغاز
  تاريخ انتشار :95/02/18
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات