مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تنظیفات ناحیه 1 منطقه 2 شهرداری خرمشهر
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :اخبار صنعت
  تاريخ انتشار :95/01/23
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات