مناقصه ها



 
  عنوان مناقصه :ایمن سازی ،اصلاح و زیبا سازی میادین سطح شهر
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :صبح کارون
  تاريخ انتشار :94/11/21
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات