مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تکمیل فاز اول ادامه جاده سی متری اروند(مرحله اول-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :سایه
  تاريخ انتشار :94/03/19
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :5
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات