مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :اجرای دیوار و نرده دور محوطه گلزار شهداء خرمشهر
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :عصر کارون
  تاريخ انتشار :94/02/14
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات