مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :طرحی پل سوم خرمشهر
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :فن آوران اطلاعات
  تاريخ انتشار :93/11/26
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :5
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات