مناقصه ها 
  عنوان مناقصه : احداث بلوار بایندر به سمت محرزی (مرحله اول نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزان
  تاريخ انتشار :93/08/19
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :10
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات