مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :اجاره ماشین آلات به منظور جمع آوری نخاله و زباله های شهری (مرحله اول - نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :نور خوزستان
  تاريخ انتشار :93/08/07
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات