مناقصه ها 
  عنوان مناقصه : جمع آوری و حمل زباله و تنظیفات معابر منطقه 2 شهرداری
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :روزان
  تاريخ انتشار :93/04/23
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :8
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات