مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :احداث پارک کوت شیخ
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :کارون
  تاريخ انتشار :93/07/10
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :4
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات