مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تکمیل دیوار ساحلی خرمشهر ضلع شمالی به طول 712 متر
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :ش
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :کارون
  تاريخ انتشار :73/07/10
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :11
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات