مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تهیه و نصب آسانسور شیشه ای 8 نفره جهت ساختمان مرکزی شهرداری (مرحله اول - نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :رسالت
  تاريخ انتشار :93/06/02
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :3
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات