مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تهیه و نصب آسانسور شیشه ای 8 نفره جهت ساختمان مرکزی شهرداری
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :رسالت
  تاريخ انتشار :93/05/25
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :12
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات