مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :فراخوان شناسایی و دعوت از پیمانکار
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :مردم سالاری
  تاريخ انتشار :93/02/15
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات