مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تهیه و نصب و راه اندازی شبکه ساختمان جدید شهرداری مرحله اول -نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :93/01/30
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات