مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تکمیل دیوار ساحلی ضلع شمالی (مرحله اول - نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :نموز خوزستان
  تاريخ انتشار :93/01/28
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات