مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :رنگ آمیزی طولی جداول شهر خرمشهر (مرحله اول-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :شرتو
  تاريخ انتشار :92/12/11
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات