مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تکمیل ساختمان ایستگاه آتش نشانی جنب جاده امام جعفر صادق(ع) -مرحله اول (نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :92/11/14
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :12
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات