مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تکمیل ساختمان ایستگاه آتش نشانی جنب جاده امام جعفر صادق(ع)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداري خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :92/11/03
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات