مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تهیه و نصب تجهیزات راهنمایی و رانندگی
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :92/03/28
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :2
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات